responsive

Biografija

Advokat Mirsad Tatarević rođen je 01.06.1958. godine u Bosanskoj Krupi. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Banja Luci 30.12.1983. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik. Prije otvaranja advokatske kancelarije radio 19 godina u privredi. Pravosudni ispit položio 20.08.1998. godine. U Imenik advokata Advokatske komore BiH upisan sa danom 01.05.2001. godine.