responsive

Obavijesti

OPŠTA/OPĆA UPLATNICA O NAČINU UPLATE NAKNADE ZA VJEŠTAČENJE

Ukoliko ste od advokata dobili SMS, u vezi isplate naknade za vještačenje, preuzmite opštu/opću uplatnicu, koja vrijedi za uplatu naknade za vještačenje u vezi potraživanja razlike plate i u vezi potraživanja poreza na dohodak, pod brojem:

3. Opšta/opća uplatnica o načinu uplate naknade za vještačenje