Actori incumbit probatio.

Teret dokazivanja je na tužitelju.


Kontakt

Radno vrijeme
Radni dani od 7.30 do 15 sati.

Telefoni
00387 (0)37 472 082
00387 (0)61 144 068

Email adresa
advokat.tatarevic@bih.net.ba

Adresa
Sokak broj 12, Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina

Uvijek dostupni

Advokatska kancelarija Tatarević se dosljedno bori za vladavinu prava kroz ostvarivanje i zaštitu prava, obaveza i pravnih interesa, kao i sloboda građana koje brani i zastupa.

Advokat Mirsad Tatarević diplomirao je na pravnom fakultetu u Banja Luci i stekao zvanje diplomirani pravnik.

Prije otvaranja advokatske kancelarije radio 19 godina u privredi.

U Imenik advokata Advokatske komore BiH upisan sa danom 1. 5. 2001. godine.