Autor: Daedalus

Prva obavijest

Iz oblasti građanskog prava Advokatska kancelarija Tatarević vrši poslove zastupanja i davanja savjetodavnih pravnih mišljenja našim klijentima u sudskim, vansudskim, arbitražnim postupcima građanskog prava…