Actori incumbit probatio.

Teret dokazivanja je na tužitelju.


Kontakt

Uvijek dostupni

Advokatska kancelarija Tatarević se dosljedno bori za vladavinu prava kroz ostvarivanje i zaštitu prava, obaveza i pravnih interesa, kao i sloboda građana koje brani i zastupa.

Advokat Mirsad Tatarević rođen je 1. 6. 1958. godine u Bosanskoj Krupi.

Diplomirao je na pravnom fakultetu u Banja Luci 30. 12. 1983. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik.

Prije otvaranja advokatske kancelarije radio 19 godina u privredi. Pravosudni ispit položio 20. 8. 1998. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore BiH upisan sa danom 1. 5. 2001. godine.

Radno vrijeme

Radni dani od 7.30 do 15 sati.

Telefoni

00387 (0)37 472 082

00387 (0)61 144 068

Email adresa

advokat.tatarevic@bih.net.ba

Adresa

Sokak broj 12, Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina