Advokatska kancelarija

Tatarević

Posljednja obavijest:

  • Test

Advokatska kancelarija Tatarević se u granicama zakona, a u skladu sa ustavnim načelima, moralom društva i načelima i principima akata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i osnovama Kodeksa advokatske etike advokata Federacije Bosne i Hercegovine, dosljedno bori za vladavinu prava kroz ostvarivanje i zaštitu prava, obaveza i pravnih interesa, kao i sloboda građana koje brani i zastupa.

Radno vrijeme

Radni dani
od 7.30 do 15 sati.

Telefoni

00387 (0)37 472 082
00387 (0)61 144 068

Email adresa

advokat.tatarevic@bih.net.ba

Adresa

Sokak broj 12, Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina

Naše usluge

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu