Porodično pravo


Usluge

Advokatska kancelarija u oblasti Porodičnog prava pruža usluge u sporovima za razvod braka, ostvarivanju roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera; u sporovima o utvrđivanju i podjeli imovine (bračne il vanbračne stečevine) stečene u toku trajanja bračne ili vanbračne zajednice; u postupcima utvrđivanja materinstva i očinstva sudskom odlukom; u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti.

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu