Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine


Usluge

Advokatska kancelarija Tatarević je od osnivanja pa sve do danas uspješno zastupala veliki broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hrecegovine u radnim sporovima u vezi isplate naknade za prevoz, isplate razlike plata i i drugih naknada, kako u parničnom tako i u izvršnom postupku.

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu