Vlasničko pravni i imovinsko pravni odnosi


Usluge

Vođenje imovinsko pravnih sporova u parničnom postupku pred Sudovima Bosne i Hercegovine iz oblasti prometovanja nekretnina: zemljišta, stanova, zgrada na teritoriji Bosne i Hercegovine; Advokatska kancelarija ima iskustvo i u rješavanju imovinskopravnih odnosa u vezi sa građenjem, kao i u pružanju pravne pomoći prilikom prometa nepokretnosti, a naročito u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o prostornom uređenju i drugih relevantnih pozitivnih pravnih propisa.

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu