Zemljišne knjige


Usluge

Upisi nekretnina (zemljišta, zgrade, stanova i poslovnih prostorija i drugih građevinskih objekata) u zemljišne knjige, kao i upisi sudskih presuda u zemljišne knjige; Upisi u zemljišne knjige promjena po osnovu Ugovora o izvršenom prometu nekretnina; Pribavljanje zemljišno-knjižne dokumentacije; Vođenje svih postupaka utvrđenih Zakonom o zemljišnim knjigama.

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu